Hızlı haber Türkiye’nin spor radyosunda

Türkiye Bankalar Birliği'nden o iddialara yalanlama

Türkiye Bankalar Birliği, bir süredir kamuoyunda yer alan futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredileceği iddialarını yalanladı. TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün konuyla ilgili detayları paylaşacaklardır.

Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamayla futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.
 
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:
 
Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir  bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Çalışma ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti. Buna rağmen, bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı görülmüştür.   
 
Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının 7 Ocak 2019 tarihindeki (bu akşam) futbol programında paylaşılması öncesinde, aşağıdaki hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur:  
 
 - TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da  temsilen katılmaktadır. 
 
 - Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.  
 
 - Futbol  kulüplerimiz  ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir.  Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.
 
 - Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. 
 
 - Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.
 
Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir. 
 
Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liderliğinde, TBB’nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu  bir çalışmadır. 
 
TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün (7 Ocak 2019) birlikte  
a Spor kanalında saat 20:00’da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklardır. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Bankalar Birliği